Hậu Giang – Giá vật liệu tháng 2 năm 2019

2079

Ngày 18/02/2019, Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang ban hành Công bố số 264/SXD-KT&VLXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang tháng 02 năm 2019.

Đã có giá tháng 6 năm 2019 (bấm để xem)

Sở Xây dựng công bố giá vật liệu xây dựng tháng 2 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang làm cơ sở tham khảo phục vụ công tác lập dự toán xây dựng công trình, giá công bố không là giá thanh toán, quyết toán công trình.

Trong quá trình xác định giá xây dựng công trình; chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn cần khảo sát, lựa chọn nguồn cung ứng VLXD phù hợp vị trí, địa điểm xây dựng, cự ly vận chuyển và biện pháp thi công cụ thể đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của công trình, đảm bảo chất lượng, giá thành phù hợp mặt bằng chung của thị trường nơi xây dựng. Các vật liệu xây dựng không có trong bảng công bố này, chủ đầu tư có thể tham khảo từ các cơ sở cung ứng hợp pháp khác.

Phần mềm Dự toán F1 đã đăng tải toàn bộ dữ liệu giá thông báo vật liệu kèm theo công bố trên cho cả bản thương mại và bản miễn phí. Mọi người nhanh chóng cập nhật về để sử dụng nhé!

Bạn chưa cài phần mềm? bấm vào đây để cài đặt miễn phí đầy đủ tính năng!