HDSD Hải Phòng: đơn giá nhân công 22/2020/QĐ-UBND năm 2020

3306
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ngày 04/09/2020, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng theo quyết định số 22/2020/QĐ-UBND

Phần mềm Dự toán f1 đã kịp thời cập nhật toàn bộ nội dung phụ lục ban hành kèm theo văn bản số 22/2020/QĐ-UBND để người dùng thuận tiện trong quá trình lập và thẩm tra dự toán. Mọi người tải về để sử dụng nhé:

Lưu ý: để dễ sử dụng, mọi người đọc nội dung ở cột “Thuyết minh” như hình trên trước khi sử dụng phần mềm. Nội dung tóm lược như sau:

Đơn giá do F1 tự xây dựng trên cơ sở:

– Giá Vật liệu gốc nhập sẵn theo 3050/2017;
– Áp dụng định mức 10/2019/TT-BXD – đã sửa đổi, bổ sung theo 02/2020/TT-BXD.

Hướng dẫn sử dụng:

– Nhập mã hiệu, khối lượng công việc ở bảng Công trình
– Sang bảng Vật liệu để nhập giá vật liệu mới nhất ở cột Giá thông báo
– Bảng Nhân công/Tính lương theo 22/2020/QĐ-UBND
– Sang bảng Máy thi công/Tính giá ca máy
– Trở lại bảng Công trình/tích chọn “Tính đơn giá trực tiếp cho VL,NC,M” và làm theo thông báo hướng dẫn hiện ra tiếp theo sau đó.

Nếu bạn chưa cài phần mềm hãy bấm vào đây để cài đặt bản quyền miễn phí trong 90 ngày!