Ninh Bình – giá vật liệu tháng 4 năm 2018

2661

Logo Dự toán F1Ngày 29/05/2018, Liên Sở Xây dựng – Tài chính tỉnh Ninh Bình ban hành Công bố số 944/CBLS-XD-TC. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng – thiết bị bình quân đến hiện trường xây lắp tại trung tâm thành phố Ninh Bình tháng 4 năm 2018.

Đã có giá tháng 6 năm 2018 (bấm để xem)

Đối với các công trình ngoài khu vực trung tâm thành phố Ninh Bình, chủ đầu tư căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng để thực hiện công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng, công tác xác định giá vật liệu đến hiện trường công trình, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

Trong bảng giá vật liệu kèm theo công bố này có một số chủng loại vật liệu chưa có chi phí vận chuyển đến chân công trình (có ghi chú trong bảng giá vật liệu), chủ đầu tư căn cứ theo các quy định hiện hành để tính giá vận chuyển đến chân công trình.

Phần mềm Dự toán F1 đã đăng tải toàn bộ dữ liệu giá thông báo vật liệu kèm theo công bố trên cho cả bản thương mại và bản miễn phí. Mọi người nhanh chóng cập nhật về để sử dụng nhé!

Bạn chưa cài phần mềm? bấm vào đây để xem hướng dẫn cài đặt miễn phí đầy đủ tính năng!