Quảng Ngãi – Giá vật liệu tháng 5 và 6 năm 2024

10361
Quảng Ngãi

Ngày 10/06/2024, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi ban hành Công bố số 1042/SXD-CL&VL. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 5 và 6 năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Bảng giá vật liệu xây dựng kèm theo Công văn này được xác định và công bố trên cơ sở giá niêm yết do các đơn vị sản xuất, kinh doanh cung cấp, đồng thời có tham khảo giá thị trường; chưa loại trừ các khoản chiết khấu, hoa hồng, ưu đãi (nếu có) của các đơn vị sản xuất kinh doanh.

Giá vật liệu xây dựng đến hiện trường xây lắp được xác định bằng giá vật liệu xây dựng tại nơi mua cộng với cước vận chuyển theo quy định hiện hành. Mức giá trong công bố này là mức giá tối đa để chủ đầu tư và các tổ chức có liên quan tham khảo làm cơ sở tính giá vật liệu đến hiện trường xây lắp, áp dụng để tính đơn giá vật liệu trong dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Phần mềm Dự toán F1 đã đăng tải toàn bộ dữ liệu giá thông báo vật liệu kèm theo công bố trên cho cả bản thương mại và bản miễn phí. Mọi người nhanh chóng cập nhật về để sử dụng nhé!

Bạn chưa cài phần mềm? bấm vào đây để cài đặt miễn phí đầy đủ tính năng!