Quy định về vùng xăng dầu năm 2023

2956

Ngày 03/07/2023, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã ra Quyết định số 397/PLX-QĐ-TGĐ về việc ban hành Danh mục địa bàn Vùng 2:

Mọi người đọc kỹ quyết định trên và lưu ý Vùng Xăng dầu khác với Vùng/Khu vực Địa lý quy định ở bảng công bố giá Nhân công và giá Ca máy nhé!