Thái Bình – Giá vật liệu tháng 12 năm 2023

11641

Ngày 12/01/2024, Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình ban hành Công bố số 01/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2023 tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Mức giá vật liệu xây dựng phổ biến tháng 12 năm 2023, chưa bao gồm VAT, tại chân công trình xây dựng trên địa bàn các huyện, thành phố trong tỉnh (có bảng giá kèm theo). Mức giá công bố là cơ sở để Chủ đầu tư các công trình sử dụng vốn Nhà nước áp dụng và các công trình sử dụng nguồn vốn khác tham khảo để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Phần mềm Dự toán F1 đã đăng tải toàn bộ dữ liệu giá thông báo vật liệu kèm theo công bố trên cho cả bản thương mại và bản miễn phí. Mọi người nhanh chóng cập nhật về để sử dụng nhé!

Bạn chưa cài phần mềm? bấm vào đây để cài đặt miễn phí đầy đủ tính năng!