Cách tính lương nhân công và giá ca máy trong Phần mềm dự toán F1. Phần mềm hỗ trợ đầy đủ các phương pháp tính lương từ NĐ 205/2004/NĐ-CP đến thông tư 05/2016/TT-BXD.