Vĩnh Phúc – Giá vật liệu quý 3 năm 2020

4837

Ngày 13/10/2020, Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Công bố số 3759/SXD-KTVLXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng quý 3 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Giá vật liệu xây dựng trong bảng công bố, được xác định trên cơ sở khảo sát mặt bằng giá trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, báo giá của nhà sản xuất, thông tin giá của nhà cung cấp đến công trình tại thời điểm công bố (nơi xây dựng công trình chọn để xác định là tại trung tâm hành chính của các huyện, thị xã, thành phố). Nơi xây dựng công trình ngoài đối tượng trên thì chủ đầu tư căn cứ theo hướng dẫn tại mục 1.2.1 phụ lục số 4, thông tư 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng để tổ chức xác định giá vật liệu đến hiện trường công trình.

Phần mềm Dự toán F1 đã đăng tải toàn bộ dữ liệu giá thông báo vật liệu kèm theo công bố trên cho cả bản thương mại và bản miễn phí. Mọi người nhanh chóng cập nhật về để sử dụng nhé!

Bạn chưa cài phần mềm? bấm vào đây để cài đặt miễn phí đầy đủ tính năng!