Điện Biên – Giá vật liệu tháng 2 năm 2018

Ngày 28/02/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Điện Biên ban hành Công bố số 166/CBGVLXD/XD-TC. Về việc công bố giá vật...

Nghệ An – Giá vật liệu quý 4 năm 2017

Ngày 04/01/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Nghệ An ban hành Công bố số 17/LS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

Giá vật liệu xây dựng Hà Nam quý 4-2017

Ngày 27/12/2017, Sở Xây dựng tỉnh Hà Nam ban hành Công bố số 2343/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng quý...

Giá vật liệu xây dựng Quảng Bình tháng 1-2018

Ngày 05/02/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Quảng Bình ban hành Công bố số 492/CBLN-XD-TC. Về việc công bố giá gốc...

Giá vật liệu xây dựng Đà Nẵng quý 4-2017

Ngày 22/01/2018, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng ban hành Công bố số 616/SXD-KTXD. Về việc công bố giá các loại vật liệu...

Giá vật liệu xây dựng Ninh Bình tháng 11-2017

Ngày 21/12/2017, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Ninh Bình ban hành Công bố số 0083/CBLS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

Giá vật liệu xây dựng Thanh Hóa quý 4-2017

Ngày 05/01/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thanh Hóa ban hành Công bố số 0083/LSXD-TC. Về việc công bố giá vật...

Giá vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế tháng 11-2017

Ngày 8/12/2017, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Công bố số 2744/LSXD-TC. Về việc ban hành đơn...

Giá vật liệu xây dựng Hà Tĩnh quý 4-2017

Ngày 05/02/2018, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh ban hành Công bố giá vật liệu xây dựng quý IV năm...

Hải Dương – Giá vật liệu tháng 1 năm 2018

Ngày 25/01/2018, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Hải Dương ban hành Công bố số 01/STC-XD. Về việc công bố giá vật...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI