Bến Tre – Giá vật liệu tháng 10 năm 2018

Ngày 29/10/2018, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Bến Tre ban hành Công bố số 4144/TB-STC-SXD. Về việc công bố giá vật...

Cần Thơ – Giá vật liệu tháng 11 năm 2018

Ngày 30/11/2018, Sở Xây dựng TP. Cần Thơ ban hành Công bố số 11/SXD-KT&VLXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Kiên Giang – Giá vật liệu tháng 10 năm 2018

Ngày 12/11/2018, Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang ban hành Công bố số 2868/CB-SXD. Về việc công bố đơn giá vật liệu xây dựng...

Quảng Trị – Giá vật liệu tháng 10 năm 2018

Ngày 13/11/2018, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Quảng Trị ban hành Công bố số 3423/CB-STC-SXD. Về việc công bố giá vật...

Hồ Chí Minh – Giá vật liệu quý 3 năm 2018

Ngày 27/11/2018, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Thông báo số 14670/TB-SXD-VLXD. Về việc công bố giá vật vật liệu...

Bình Định – Giá vật liệu tháng 10 năm 2018

Ngày 26/10/2018, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Bình Định ban hành Công bố số 229/TB-TC-XD. Về việc công bố giá vật...

Đắk Lắk – Giá vật liệu tháng 11+12 năm 2018

Ngày 15/11/2018, Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk ban hành Công bố số 2827/SXD-KTVLXD và 2828/SXD-KTVLXD. Về việc công bố giá vật liệu xây...

Yên Bái – giá vật liệu quý 4 năm 2018

Ngày 28/9/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Yên Bái ban hành Công bố số 1827/CBGVL-LS. Về việc Công bố giá vật...

Hậu Giang – Giá vật liệu tháng 11 năm 2018

Ngày 23/11/2018, Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang ban hành Công bố số 1988/SXD-KT&VLXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên...

Đắk Nông – Giá vật liệu tháng 10 năm 2018

Ngày 21/11/2018, Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông ban hành Công bố số 2092/SXD-KT và 2093/SXD-KT. Về việc công bố giá vật liệu xây...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI