Bến Tre – Giá vật liệu tháng 9 năm 2018

Ngày 05/10/2018, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Bến Tre ban hành Công bố số 3850/TB-STC-SXD. Về việc công bố giá vật...

Trà Vinh – Giá vật liệu tháng 10 năm 2018

Ngày 19/10/2018, Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh ban hành Công bố số 10/SXD-KTVLXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Kiên Giang – Giá vật liệu tháng 9 năm 2018

Ngày 03/10/2018, Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang ban hành Công bố số 2576/CB-SXD. Về việc công bố đơn giá vật liệu xây dựng...

Bắc Ninh – Giá vật liệu tháng 9 năm 2018

Ngày 05/10/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bắc Ninh ban hành Công bố số 10/2018/CBLS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

Hòa Bình – Giá vật liệu quý 3 năm 2018

Ngày 24/9/2018, Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình ban hành Công bố số 2440/SXD-KT&VLXD. Về việc công bố giá vật vật liệu xây dựng...

Hà Nội – Giá vật liệu quý 3 năm 2018

Ngày 01/9/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính Thành phố Hà Nội ban hành Công bố số 03/2018/CBGVL-LS. Về việc công bố giá...

Lai Châu – Giá vật liệu tháng 9 năm 2018

Ngày _/9/2018, Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu ban hành Công bố số _/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng lưu...

Sóc Trăng – Giá vật liệu tháng 9 năm 2018

Ngày 05/10/2018, Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng ban hành Công bố số 09/SXD-KTVL. Về việc công bố giá VLXD bán lẻ tại cửa...

Đà Nẵng – Giá vật liệu quý 3 năm 2018

Ngày 12/10/2018, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng ban hành Công bố số 9470/SXD-KTXD. Về việc công bố giá các loại vật liệu...

Phú Thọ – Giá vật liệu tháng 10 năm 2018

Ngày 16/10/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Phú Thọ ban hành Công bố số 1688/CBLS-TC-XD. Về việc công bố giá vật...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI