Đơn giá Bà Rịa – Vũng Tàu 2020: quyết định số 1901, 1902, 1903, 1904, 1905/QĐ-UBND ngày 14/07/2020

6283

Ngày 14/07/2020, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn Bà Rịa – Vũng Tàu theo các quyết định số 1901, 1902, 1903, 1904, 1905/QĐ-UBND

Ngày 24/08/2020, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ra văn bản số 3132/SXD-KTVLXD về việc đính chính sai sót trong các tập đơn giá xây dựng 2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Bộ đơn giá gồm 06 quyết định:

– Quyết định 1901/QĐ-UBND ngày 14/7/2020 của UBND tỉnh BR-VT về việc ban hành đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh BR-VT;

– Quyết định 1902/QĐ-UBND ngày 14/7/2020 của UBND tỉnh BR-VT về việc ban hành đơn giá lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình trên địa bàn tỉnh BR-VT;

– Quyết định của 1903/QĐ-UBND ngày 14/7/2020 UBND tỉnh BR-VT về việc ban hành đơn giá khảo sát xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh BR-VT;

– Quyết định 1904/QĐ-UBND ngày 14/7/2020 của UBND tỉnh BR-VT về việc ban hành đơn giá lắp đặt máy và thiết bị công nghệ trên địa bàn tỉnh BR-VT;

– Quyết định 1905/QĐ-UBND ngày 14/7/2020 của UBND tỉnh BR-VT về việc ban hành đơn giá thí nghiệm chuyên ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh BR-VT;

– Quyết định 1906/QĐ-UBND ngày 14/7/2020 của UBND tỉnh BR-VT về việc ban hành đơn giá sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh BR-VT.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Phần mềm Dự toán F1 đã đăng tải toàn bộ dữ liệu đơn giá kèm theo quyết định 1901, 1902, 1903, 1904, 1905/QĐ-UBNDvăn bản số 3132/SXD-KTVLXD cho cả bản thương mại và bản miễn phí. Mọi người nhanh chóng cập nhật về để sử dụng nhé!

Bạn chưa cài phần mềm? bấm vào đây để xem hướng dẫn cài đặt miễn phí đầy đủ tính năng!