Đơn giá Bình Dương 2018: Quyết định số 541/QĐ-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2018

5906

Ngày 06/03/2018, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 541/QĐ-UBND về việc Công bố bộ đơn giá phần xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Dương (sửa đổi và bổ sung).

Bộ đơn giá gồm 04 phần: (bấm vào link để tải văn bản)

Cơ sở tính toán bộ đơn giá:

  • Mức lương đầu vào: 2.500.000 đ
  • Giá diezel: 12.055 đ/lít
  • Giá xăng: 15.509 đ/lít
  • Giá điện: 1.622 đ/kWh

Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Dương (sửa đổi và bổ sung) gồm 4 phần để sửa đổi và bổ sung các Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Dương được ban hành ngày 12/10/2017 kèm theo các Quyết định số 2787/QĐ-UBND (Phần xây dựng), Quyết định số 2786/QĐ-UBND (Phần lắp đặt), Quyết định số 2783/QĐ-UBND (Phần khảo sát xây dựng), Quyết định số 2784/QĐ-UBND (Phần sửa chữa).

Phần mềm Dự toán F1 đã đăng tải toàn bộ dữ liệu đơn giá kèm theo quyết định trên cho cả bản thương mại và bản miễn phí. Mọi người nhanh chóng cập nhật về để sử dụng nhé!

Bạn chưa cài phần mềm? bấm vào đây để xem hướng dẫn cài đặt miễn phí đầy đủ tính năng!