Đơn giá Bà Rịa – Vũng Tàu 2018: Quyết định số 373, 374, 375, 376 và 377/QĐ-UBND

5842

Ngày 08/02/2018, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 373/QĐ-UBND, 374/QĐ-UBND, 375/QĐ-UBND, 376/QĐ-UBND và 377/QĐ-UBND về việc công bố bộ đơn giá phần xây dựng công trình: phần xây dựng, khảo sát, sửa chữa và bưu chính viễn thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Bộ đơn giá gồm 04 phần:

  • Đơn giá xây dựng: 373/QĐ-UBND
  • Đơn giá lắp đặt: 374/QĐ-UBND
  • Đơn giá sửa chữa: 375/QĐ-UBND
  • Đơn giá khảo sát: 376/QĐ-UBND
  • Đơn giá bưu chính viễn thông: 377/QĐ-UBND

Cơ sở tính toán bộ đơn giá:

  • Mức lương đầu vào: 2.350.000 đ
  • Giá diezel: 12.500 đ/lít
  • Giá xăng: 15.991 đ/lít
  • Giá điện: 1.622 đ/kWh

Các quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/04/2018 và thay thế các văn bản: Văn bản số 813/QĐ-UBND-VP ngày 05/02/2008 của UBND tỉnh về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình – phần xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Quyết định số 483/QĐ-UBND ngày 09/3/2015 của UBND tỉnh về việc công bố điều chỉnh đơn giá xây dựng công trình – phần xây dựng; Quyết định 3162/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND tỉnh về việc công bố đơn giá bổ sung công tác làm cọc xi măng đất đường kính 800mm bằng phương pháp phun ướt.

Phần mềm Dự toán F1 đã đăng tải toàn bộ dữ liệu đơn giá kèm theo quyết định trên cho cả bản thương mại và bản miễn phí. Mọi người nhanh chóng cập nhật về để sử dụng nhé!

Bạn chưa cài phần mềm? bấm vào đây để xem hướng dẫn cài đặt miễn phí đầy đủ tính năng!