Đơn giá Bình Phước 2019: Quyết định số 34/QĐ-SXD

5597

Ngày 07/01/2019, Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước đã ban hành Quyết định số 34/QĐ-SXD về Công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Bộ đơn giá gồm 03 phần:

  • Phần xây dựng công trình (theo ĐM 1264/QĐ-BXD)
  • Phần sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng (theo ĐM 1149/QĐ-BXD)
  • Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, kết cấu và công trình xây dựng (theo ĐM 1169/QĐ-BXD)

Cơ sở tính toán bộ đơn giá:

  • Mức lương đầu vào: 2.235.000 đ
  • Giá diezel: 11.891 đ/lít
  • Giá xăng: 15.300 đ/lít
  • Giá điện: 1.622 đ/kWh
  • Giá mazut: 8.518 đ/lít

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế đơn giá sửa chữa công bố kèm theo văn bản số 1414/QĐ-SXD ngày 28/06/2017 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước.

Phần mềm Dự toán F1 đã đăng tải toàn bộ dữ liệu đơn giá kèm theo quyết định trên cho cả bản thương mại và bản miễn phí. Mọi người nhanh chóng cập nhật về để sử dụng nhé!

Bạn chưa cài phần mềm? bấm vào đây để xem hướng dẫn cài đặt miễn phí đầy đủ tính năng!