Đơn giá Hà Giang 2018: Quyết định số 91/QĐ-UBND (phần khảo sát)

3631

Ngày 09/01/2018, UBND tỉnh Hà Giang đã ban hành Quyết định số 91/QĐ-UBND về việc công bố bộ đơn giá khảo sát xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Cơ sở tính toán bộ đơn giá:

  • Mức lương đầu vào: 2.250.000 đ
  • Giá diezel: 13.518,18 đ/lít
  • Giá xăng: 16.672,73 đ/lít
  • Giá điện: 1.622,01 đ/kWh
  • Mazut: 11.018,18 đ/kg

Các quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyêt định số 1729/2006/QĐ-UBND ngày 27/06/2006 của UBND tỉnh Hà Giang về việc công bố đơn giá khảo sát xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Phần mềm Dự toán F1 đã đăng tải toàn bộ dữ liệu đơn giá kèm theo quyết định trên cho cả bản thương mại và bản miễn phí. Mọi người nhanh chóng cập nhật về để sử dụng nhé!

Bạn chưa cài phần mềm? bấm vào đây để xem hướng dẫn cài đặt miễn phí đầy đủ tính năng!