Đơn giá Hà Tĩnh 2016: quyết định số 41/SXD-KTXD ngày 10/05/2016

4879
Ngày 10/5/2016 Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đã công bố bộ đơn giá xây dựng công trình số 41/SXD-KTXD. Bộ đơn giá bao gồm 5 tập:
  1. Tập bảng giá ca máy – quyết định số 39/SXD-KTXD
  2. Tập đơn giá phần Khảo sát xây dựng – quyết định số 41/SXD-KTXD
  3. Tập đơn giá phần Xây dựng – quyết định số 41/SXD-KTXD
  4. Tập đơn giá phần Lắp đặt – quyết định số 41/SXD-KTXD
  5. Tập đơn giá phần Sửa chữa – quyết định số 41/SXD-KTXD

Hiện nay phần mềm Dự toán F1 đã cập nhật chính xác, đầy đủ toàn bộ nội dung của bộ đơn giá 41/SXD-KTXD và cung cấp hoàn toàn miễn phí cho các khách hàng đang sử dụng phần mềm (Lưu ý: Kể cả bản dự toán F1 miễn phí).

Bạn chưa cài phần mềm? bấm vào đây để xem hướng dẫn cài đặt miễn phí đầy đủ tính năng!