Đơn giá Cà Mau 2016: quyết định số 55/QĐ-SXD ngày 01/04/2016

3103
Ngày 01/1/2016, Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau đã công bố Quyết định số 55/QĐ-SXD về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Công bố kèm theo Quyết định 55/QĐ-SXD Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Cà Mau gồm:

  1. Đơn giá nhân công thi công xây dựng công trình.
  2. Đơn giá ca máy và thiết bị thi công công trình.
  3. Đơn giá xây dựng công trình – Phần xây dựng.
  4. Đơn giá xây dựng công trình – Phần lắp đặt.
  5. Đơn giá xây dựng công trình – Phần khảo sát.
  6. Đơn giá xây dựng công trình – Phần sửa chữa.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Phần mềm Dự toán F1 đã đăng tải toàn bộ dữ liệu đơn giá kèm theo quyết định trên cho cả bản thương mại và bản miễn phí. Mọi người nhanh chóng cập nhật về để sử dụng nhé!

Bạn chưa cài phần mềm? bấm vào đây để xem hướng dẫn cài đặt miễn phí đầy đủ tính năng!