Đơn giá Hưng Yên 2019: Quyết định số 1045 và 1046/QĐ-UBND

3284

Ngày 06/05/2019, UBND tỉnh Hưng Yên đã ban hành Quyết định số 1045/QĐ-UBND và 1046/QĐ-UBND về việc Công bố bộ đơn giá phần xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hưng Yên: phần sửa chữa và thí nghiệm vật liệu.

Bộ đơn giá gồm 02 phần:

  • Phần sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng (theo ĐM 1149/QĐ-BXD);
  • Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, kết cấu và công trình xây dựng (theo ĐM 1169/QĐ-BXD);

Các Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 3210/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của UBND tỉnh Hưng yên.

Phần mềm Dự toán F1 đã đăng tải toàn bộ dữ liệu đơn giá kèm theo quyết định trên cho cả bản thương mại và bản miễn phí. Mọi người nhanh chóng cập nhật về để sử dụng nhé!

Bạn chưa cài phần mềm? bấm vào đây để cài đặt miễn phí đầy đủ tính năng!