Trang chủ Tags Đơn giá 2019

Tag: Đơn giá 2019

Đơn giá Hồ Chí Minh 2019: Quyết định số 2528/QĐ-UBND

Ngày 14/6/2019, UBND TP Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 2528/QĐ-UBND về việc công bố đơn giá dự toán chuyên ngành...

Đơn giá Hưng Yên 2019: Quyết định số 1045 và 1046/QĐ-UBND

Ngày 06/05/2019, UBND tỉnh Hưng Yên đã ban hành Quyết định số 1045/QĐ-UBND và 1046/QĐ-UBND về việc Công bố bộ đơn giá phần xây...

Đơn giá Hà Tĩnh 2019: Quyết định số 36/QĐ-SXD ngày 04/04/2019

Ngày 04/04/2019, Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định số 36/QĐ-SXD về việc Công bố đơn giá xây dựng công...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI