Đơn giá Hồ Chí Minh 2019: Quyết định số 2528/QĐ-UBND

5196

Ngày 14/6/2019, UBND TP Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 2528/QĐ-UBND về việc công bố đơn giá dự toán chuyên ngành công viên cây xanh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ Quyết định số 3025/QĐ-UBND ngày 13/3/2016 của UBND thành phố về việc công bố định mức dự toán công tác bảo dưỡng, duy trì một số lĩnh vực dịch vụ công ích trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Đơn giá dự toán chuyên ngành công viên cây xanh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan sử dụng vào việc lập và quản lý chi phí, giá sản phẩm dịch vụ công ích sử dụng nguồn vốn nhà nước (ngân sách và ngoài ngân sách) trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Cơ sở tính toán bộ đơn giá:

  • Mức lương cơ sở: 1.390.000 đ
  • Giá diezel: 13.127 đ/lít
  • Giá xăng: 16.464 đ/lít
  • Giá điện: 1.509 đ/kWh

Quyết định và bộ đơn giá này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 và thay thế cho bộ đơn giá ban hành kèm theo công văn số 4845/UBND-ĐTMT ngày 28 tháng 9 năm 2010 của UBND thành phố Hồ Chí Minh.

Phần mềm Dự toán F1 đã đăng tải toàn bộ dữ liệu đơn giá kèm theo quyết định trên cho cả bản thương mại và bản miễn phí. Mọi người nhanh chóng cập nhật về để sử dụng nhé!

Bạn chưa cài phần mềm? bấm vào đây để cài đặt miễn phí đầy đủ tính năng!