Đơn giá Lào Cai 2018: Quyết định số 601/QĐ-UBND và 602/QĐ-UBND

3552

Ngày 12/02/2018, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Quyết định số 601/QĐ-UBND và 602/QĐ-UBND về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lào Cai: phần sửa chữa và thí nghiệm vật liệu xây dựng.

Bộ đơn giá gồm 02 phần:

  1. Phần sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng;
  2. Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, kết cấu và công trình xây dựng.

Cơ sở tính toán bộ đơn giá:

  • Mức lương đầu vào: 2.150.000 đ
  • Giá diezel: 8.245 đ/lít
  • Giá xăng: 11.118 đ/lít
  • Giá điện: 1.518 đ/kWh
  • Mazut: 7.009 đ/kg

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Đơn giá xây dựng công trình Phần sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng công bố kèm theo Quyết định số 3425/QĐ-UBND ngày 31/7/2017 của UBND tỉnh Lào Cai.

Bấm vào đây để tải văn bản gốc

Phần mềm Dự toán F1 đã đăng tải toàn bộ dữ liệu đơn giá kèm theo quyết định trên cho cả bản thương mại và bản miễn phí. Mọi người nhanh chóng cập nhật về để sử dụng nhé!

Bạn chưa cài phần mềm? bấm vào đây để xem hướng dẫn cài đặt miễn phí đầy đủ tính năng!