Đơn giá Lào Cai 2021: quyết định số 305/QĐ-UBND ngày 29/01/2021

4506
Rượu San Lùng – đặc sản Lào Cai

Ngày 29/01/2021, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lào Cai theo quyết định số 305/QĐ-UBND.

Bộ đơn giá gồm 05 phần:

– Đơn giá xây dựng công trình – Phần xây dựng;

– Đơn giá xây dựng công trình – Phần lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình;

– Đơn giá xây dựng công trình – Phần khảo sát xây dựng công trình;

– Đơn giá xây dựng công trình – Phần sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng;

– Đơn giá xây dựng công trình – Phần thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Phần mềm Dự toán F1 đã đăng tải toàn bộ dữ liệu đơn giá kèm theo quyết định 305/QĐ-UBND cho cả bản thương mại và bản miễn phí. Mọi người nhanh chóng cập nhật về để sử dụng nhé!

Bạn chưa cài phần mềm? bấm vào đây để xem hướng dẫn cài đặt miễn phí đầy đủ tính năng!