Đơn giá Nam Định 2020: quyết định số 28/2020/QĐ-UBND ngày 03/12/2020

4520

Ngày 03/12/2020, UBND tỉnh Nam Định đã ban hành Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Nam Định theo quyết định số 28/2020/QĐ-UBND.

Bộ đơn giá gồm 05 phần:

– Bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần xây dựng;

– Bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình;

– Bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần khảo sát xây dựng công trình;

– Bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng;

– Bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

Cơ sở tính toán bộ đơn giá:

– Giá Nhân công theo quyết định 1970/QĐ-UBND ngày 10/08/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định

– Giá Ca máy theo quyết định 2041/QĐ-UBND ngày 18/08/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Phần mềm Dự toán F1 đã đăng tải toàn bộ dữ liệu đơn giá kèm theo quyết định 28/2020/QĐ-UBND cho cả bản thương mại và bản miễn phí. Mọi người nhanh chóng cập nhật về để sử dụng nhé!

Bạn chưa cài phần mềm? bấm vào đây để xem hướng dẫn cài đặt miễn phí đầy đủ tính năng!