Đơn giá Phú Thọ 2020: quyết định số 3326/QĐ-UBND ngày 18/12/2020

6834
Thịt chua Thanh Sơn là món ngon nổi tiếng của dân tộc Mường

Ngày 18/12/2020, UBND tỉnh Phú Thọ đã công bố bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Phú Thọ theo quyết định số 3326/QĐ-UBND

Bộ đơn giá gồm 05 phần:

1. Đơn giá Phần xây dựng.

2. Đơn giá Phần lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình.

3. Đơn giá Phần khảo sát xây dựng công trình.

4. Đơn giá Phần sửa chửa và bảo dưỡng công trình xây dựng.

5. Đơn giá Phần thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Phần mềm Dự toán F1 đã đăng tải toàn bộ dữ liệu đơn giá kèm theo quyết định số 3326/QĐ-UBND cho cả bản thương mại và bản miễn phí. Mọi người nhanh chóng cập nhật về để sử dụng nhé!

Bạn chưa cài phần mềm? bấm vào đây để xem hướng dẫn cài đặt miễn phí đầy đủ tính năng!