Đơn giá Sơn La 2018: Quyết định số 1997/QĐ-UBND (phần khảo sát)

4188

Ngày 16/8/2018, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Quyết định số 1997/QĐ-UBND về việc Công bố Đơn giá xây dựng công trình – Phần khảo sát trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Đơn giá xây dựng công trình – Phần khảo sát là cơ sở để xác định chi phí khảo sát xây dựng trong tổng mức đầu tư, dự toán công trình và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Cơ sở tính toán bộ đơn giá:

  • Mức lương đầu vào: 2.050.000 đ
  • Giá diezel: 11.027,27 đ/lít
  • Giá xăng: 15.300 đ/lít
  • Giá điện: 1.518 đ/kWh
  • Mazut: 8.145,45 đ/kg

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Đơn giá xây dựng công trình – Phần khảo sát được công bố tại Quyết định số 2413/QĐ-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2016 của UBND tỉnh Sơn La.

Phần mềm Dự toán F1 đã đăng tải toàn bộ dữ liệu đơn giá kèm theo quyết định trên cho cả bản thương mại và bản miễn phí. Mọi người nhanh chóng cập nhật về để sử dụng nhé!

Bạn chưa cài phần mềm? bấm vào đây để xem hướng dẫn cài đặt miễn phí đầy đủ tính năng!