Đơn giá Trà Vinh 2018: Quyết định số 1309, 1379, 1380, 1381 và 1382/QĐ-UBND ngày 09/07/2018

5213

Ngày 09/07/2018, UBND tỉnh Trà Vinh đã ban hành Quyết định số 1309/QĐ-UBND, 1379/QĐ-UBND, 1380/QĐ-UBND, 1381/QĐ-UBND và 1382/QĐ-UBND về việc Công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Bộ đơn giá gồm 05 phần: (bấm vào link để tải văn bản)

Các quyết định ban hành tải ở đây, phụ lục đơn giá tải ở 5 phần trên.

Cơ sở tính toán bộ đơn giá:

  • Mức lương đầu vào: Vùng 2: 2.320.000 đ; Vùng 3: 2.154.000 đ; Vùng 4:2.050.000 đ
  • Giá diezel: 8.973 đ/lít
  • Giá xăng: 13.109 đ/lít
  • Giá điện: 1.518 đ/kWh

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Phần mềm Dự toán F1 đã đăng tải toàn bộ dữ liệu đơn giá kèm theo quyết định trên cho cả bản thương mại và bản miễn phí. Mọi người nhanh chóng cập nhật về để sử dụng nhé!

Bạn chưa cài phần mềm? bấm vào đây để xem hướng dẫn cài đặt miễn phí đầy đủ tính năng!