Đơn giá Yên Bái 2020: quyết định số 1952/QĐ-UBND ngày 01/09/2020

5073

Ngày 01/09/2020, UBND tỉnh Yên Bái đã công bố các Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Yên Bái theo quyết định số 1952/QĐ-UBND.

Bộ đơn giá gồm 06 phần:

– Bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần xây dựng;

– Bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình;

– Bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần lắp đặt máy và thiết bị công nghệ;

– Bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần khảo sát xây dựng công trình;

– Bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng;

– Bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

Cơ sở tính toán bộ đơn giá:
  • Mức lương đầu vào: giá nhân công theo quyết định 1267/QĐ-UBND ngày 24/06/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái
    Giá diezel: 10.673 đ/lít
  • Giá xăng: 12.409 đ/lít
  • Giá điện: 1.864,44 đ/kWh

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Phần mềm Dự toán F1 đã đăng tải toàn bộ dữ liệu đơn giá kèm theo quyết định 1952/QĐ-UBND cho cả bản thương mại và bản miễn phí. Mọi người nhanh chóng cập nhật về để sử dụng nhé!

Bạn chưa cài phần mềm? bấm vào đây để xem hướng dẫn cài đặt miễn phí đầy đủ tính năng!