Đồng Tháp – Giá vật liệu tháng 2 năm 2024

7149

Ngày 08/03/2024, Liên Sở Xây dựng – Tài chính tỉnh Đồng Tháp ban hành Công bố số 569/TB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp thời điểm tháng 2 năm 2024.

Ngoài các vật liệu có ghi chú giá đến chân công trình trong toàn tỉnh, các loại vật liệu khác là giá bán tại các bến, bãi của hàng kinh doanh, chưa tính chi phí vận chuyển đến công trình xây dựng.

Tất cả các sản phẩm, vật liệu, vật tư đã tính thuế giá trị gia tăng (VAT), trừ những sản phẩm, vật liệu, vật tư ghi rõ chưa tính thuế giá trị gia tăng.

Phần mềm Dự toán F1 đã đăng tải toàn bộ dữ liệu giá thông báo vật liệu kèm theo công bố trên cho cả bản thương mại và bản miễn phí. Mọi người nhanh chóng cập nhật về để sử dụng nhé!

Bạn chưa cài phần mềm? bấm vào đây để cài đặt miễn phí đầy đủ tính năng!