Giá vật liệu xây dựng Ninh Bình tháng 11-2017

3425

Logo Dự toán F1Ngày 21/12/2017, Liên Sở Xây dựng – Tài chính tỉnh Ninh Bình ban hành Công bố số 0083/CBLS-XD-TC. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng – thiết bị bình quân đến hiện trường xây lắp tại trung tâm thành phố Ninh Bình tháng 11 năm 2017.

Đã có giá tháng 1 năm 2018 (bấm để xem)

Đối với các công trình ngoài khu vực trung tâm thành phố Ninh Bình, mức giá được tính thêm hệ số khu vực tại quyết định số 593/QĐ-UBND ngày 14/3/2007 về việc phê duyệt hệ số đất san lấp mặt bằng và hệ số giá một số VLXD tính bình quân đến cụm xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Trong bảng giá vật liệu kèm theo công bố này có một số chủng loại vật liệu chưa có chi phí vận chuyển đến chân công trình (có ghi chú trong bảng giá vật liệu), chủ đầu tư căn cứ theo các quy định hiện hành để tính giá vận chuyển đến chân công trình.

Bấm vào đây để tải văn bản gốc

Phần mềm Dự toán F1 đã đăng tải toàn bộ dữ liệu giá thông báo vật liệu kèm theo công bố trên cho cả bản thương mại và bản miễn phí. Mọi người nhanh chóng cập nhật về để sử dụng nhé!

Bạn chưa cài phần mềm? bấm vào đây để xem hướng dẫn cài đặt miễn phí đầy đủ tính năng!