Hà Giang – Giá vật liệu tháng 12 năm 2023

9686

Ngày 22/01/2024, Liên Sở Xây dựng – Tài chính tỉnh Hà Giang ban hành Công bố số 01/CBG-SXD. Về việc công bố mức giá một số vật tư, VLXD tháng 12 năm 2023 tại trung tâm TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

Mức giá trên là mức giá tối đa để tính vào chi phí vật liệu trong giá thành xây dựng cơ bản (đã trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào). Trường hợp các đơn vị thi công mua với giá gốc và chi phí vận chuyển thấp hơn thì tính theo giá thực tế của đơn vị.

Đối với những vật tư, VLXD không có trong công bố giá trên thì chủ đầu tư và các tổ chức xây lắp căn cứ vào các chứng từ, hóa đơn hợp pháp theo quy định của Bộ Tài chính và phù hợp với giá tại thời điểm, trình liên sở Xây dựng – Tài chính trước khi duyệt quyết toán.

Phần mềm Dự toán F1 đã đăng tải toàn bộ dữ liệu giá thông báo vật liệu kèm theo công bố trên cho cả bản thương mại và bản miễn phí. Mọi người nhanh chóng cập nhật về để sử dụng nhé!

Bạn chưa cài phần mềm? bấm vào đây để cài đặt miễn phí đầy đủ tính năng!