Hà Tĩnh – Giá vật liệu quý 3 năm 2019

2964

Ngày 02/10/2019, Liên Sở Tài chính – Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh ban hành Công bố số 2225/SXD-KT&VLXD về việc Công bố giá vật liệu xây dựng quý 3 năm 2019 các khu vực trong tỉnh.

Bảng giá vật liệu do Sở Xây dựng công bố để các chủ đầu tư áp dụng hoặc vận dụng làm cơ sở cho việc lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, điều chỉnh dự toán, xác định giá xây dựng công trình và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình của các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh sử dụng vốn nhà nước (bao gồm: vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách, vốn phát triển chính thức, vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước, vốn tín dụng do nhà nước bão lãnh và vốn đầu tư khác của nhà nước) theo bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hà Tĩnh công bố tại Quyết định số 41/QĐ-SXD ngày 10/5/2016, Quyết định số 69/QĐ-SXD ngày 05/9/2017 và Quyết định số 59/QĐSXD ngày 20/7/2018 của Sở Xây dựng. Khuyến khích các Dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng các nguồn vốn khác áp dụng.

Phần mềm Dự toán F1 đã đăng tải toàn bộ dữ liệu giá thông báo vật liệu kèm theo công bố trên cho cả bản thương mại và bản miễn phí. Mọi người nhanh chóng cập nhật về để sử dụng nhé!

Bạn chưa cài phần mềm? bấm vào đây để cài đặt miễn phí đầy đủ tính năng!