HDSD Thanh Hóa: Hướng dẫn áp dụng nguyên giá ca máy theo 2009/2020 và đơn giá nhân công theo 2215/2020 để tính đơn giá theo định mức 10/2019

163

Ngày 24/02/2020 UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành văn bản về việc triển khai thực hiện các Thông tư của Bộ Xây dựng liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo quy định tại Nghị định 68/2019/NĐ-CP: dự toán f1 sẽ sử dụng nguyên giá ca máy để tính giá ca máy ở bảng máy thi công.

Ngày 15/06/2020 UBND tỉnh Thanh Hóa ra quyết định 2215/QĐ-UBND về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa: dự toán f1 sẽ vận dụng để tính đơn giá nhân công xây dựng và đơn giá nhân công điều khiển máy thi công.

Các bước áp dụng:

1. Cập nhật bộ đơn giá Thanh Hóa mới nhất

Vào menu trợ giúp của phần mềm/cập nhật dữ liệu

Cửa sổ bên trái chọn “Thanh Hóa”, cửa sổ bên phải chọn “Cập nhật tất cả dữ liệu”

Mục Tỉnh/TP chọn “Thanh Hóa”; nhấp nút “chọn đơn giá”: tích chọn đơn giá TH_2020_QĐ_2215… và đọc nội dung ở cột diễn giải để hiểu về cấu trúc dữ liệu và thao tác cơ bản:
Bảng vật liệu: f1 đã nhập sẵn giá gốc của vật liệu theo đơn giá 247/2017 để làm giá tham khảo (nếu người dùng gặp khó khăn trong việc tìm giá mới nhất thì có thể sử dụng giá gốc đó để làm giá hiện tại).
Bảng nhân công: tính lương trực tiếp theo 2215/2020
Bảng máy thi công: tính giá ca máy trực tiếp theo định mức hao phí máy 11/2019; mẫu nhân công theo TT15/2019; giá nhiên liệu/năng lượng lắp theo thời điểm hiện tại và lắp nguyên giá theo 2009/2020.

2. Nhập mã hiệu và khối lượng cho công tác ở bảng Công trình

Sau khi nhập khối lượng chỉ có giá vật liệu (do giá gốc vật liệu được nhập sẵn theo bộ đơn giá 247/2017), giá nhân công =0 và giá ca máy =0.

3. Lắp giá thông báo ở bảng: vật liệu

Nhấp chuột phải vào nền bảng vật liệu chọn: Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu

Chọn thời điểm giá thông báo, chọn khu vực rồi chọn: lắp giá nâng cao

Với vật liệu chỉ có 1 giá duy nhất thì phần mềm đã tự chọn, với vật liệu có nhiều mức giá thì người dùng sẽ chọn lấy một giá phù hợp

Kết quả ở bảng tổng hợp vật liệu:

4. Tính lương ở bảng: nhân công

Ở bảng nhân công, nhấp chọn: Tính lương

Cửa sổ hiện lên theo quyết định 2215/2020: người dùng chọn khu vực rồi đồng ý.

Nhấp nút “Áp giá hiện tại” để xác nhận việc tính toán:

Kết quả ở bảng “Tổng hợp nhân công”

5. Tính giá ca máy ở bảng: máy thi công

  • Ở bảng Máy thi công, nhấp chọn: Tính giá ca máy

Chọn mẫu lương nhân công theo TT 15/2019, định mức hao phí máy và giá trị thu hồi theo TT 11/2019:

  • Nhấp chuột trái vào giá xăng rồi chọn: lắp giá

Phần mềm đã cập nhật liên tục giá nhiên liệu mới nhất theo Petrolimex:

  • Nhấp chuột trái vào giá điện rồi chọn: lắp giá

Mặc định phần mềm đang để chọn mức giá điện bình quân mới nhất theo QĐ 648/QĐ-BCT ngày 20/03/2019

  • Theo văn bản 2009/UBND-CN có công bố nguyên giá ca máy, vì vậy người dùng sẽ thêm thao tác lắp nguyên giá bằng cách: nhấp chuột phải vào nền bảng/lắp nguyên giá từ cơ sở dữ liệu

Cửa sổ thông báo hiện lên: nhấp chọn “Đồng ý”

Nguyên giá theo 2009/UBND-CN sẽ được tự động lắp vào đồng loạt, màu nền chuyển sang màu xanh:

Nhấp nút “Áp giá hiện tại” để xác nhận việc tính toán:

  • Kết quả ở bảng: Máy thi công

6. Áp giá hiện tại của vật liệu, nhân công, máy thi công cho bảng: công trình

Tích chọn “Tính đơn giá trực tiếp cho VL,NC,Máy” ở bảng công trình/Yes

Chọn mẫu giá hiện tại và xác nhận việc lựa chọn đó: mặc định phần mềm chọn mẫu số 3

Kết quả sau khi tính đơn giá trực tiếp: giá hiện tại của tổng vật liệu, nhân công, máy thi công được cập nhật về bảng công trình:

Đơn giá được liên kết trực tiếp từ bảng “Đơn giá chi tiết”. Khi xuất Excel vẫn giữ được nguyên liên kết này giúp người dùng có thể sửa lại số liệu trên file Excel mà vẫn tự động cập nhật lại số liệu cho các bảng liên quan.

Nếu bạn chưa cài phần mềm hãy bấm vào đây để cài đặt bản quyền miễn phí trong 90 ngày!