Khánh Hòa – Giá vật liệu quý 3 năm 2018

2456

Logo Dự toán F1Ngày 25/9/2018, Liên Sở Xây dựng – Tài chính tỉnh Khánh Hòa ban hành Công bố số 3747/CBGVL-LS. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa quý 3 năm 2018.

Đã có giá quý 4 năm 2018 (bấm để xem)

Chủ đầu tư và các tổ chức tư vấn khi sử dụng thông tin về giá vật liệu để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình cần căn cứ vào địa điểm của công trình, địa điểm cung cấp vật tư, khối lượng vật liệu sử dụng, mục tiêu đầu tư, tính chất công trình, yêu cầu thiết kế và quy định về quản lý chất lượng công trình để xem xét lựa chọn phương án mua và sử dụng vật liệu xây dựng phù hợp với giá thị trường nhằm đảm bảo mục tiêu đầu tư và hiệu quả kinh tế.

Đối với các loại vật liệu chưa bao gồm chi phí vận chuyển (có ghi chú trong bảng giá vật liệu) chủ đầu tư cần căn cứ quy định hiện hành để tính cước vận chuyển đến chân công trình.

Phần mềm Dự toán F1 đã đăng tải toàn bộ dữ liệu giá thông báo vật liệu kèm theo công bố trên cho cả bản thương mại và bản miễn phí. Mọi người nhanh chóng cập nhật về để sử dụng nhé!

Bạn chưa cài phần mềm? bấm vào đây để xem hướng dẫn cài đặt miễn phí đầy đủ tính năng!