Đơn giá Bình Thuận 2018: Quyết định số 2469/QĐ-UBND

4183

Ngày 21/9/2018, UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành Quyết định số 2469/QĐ-UBND về Công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Bộ đơn giá gồm 02 phần:

  • Phần sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng (theo ĐM 1149/QĐ-BXD);
  • Phần khảo sát xây dựng (theo ĐM 1354/QĐ-BXD).

Cơ sở tính toán bộ đơn giá:

  • Mức lương đầu vào: 2.227.000 đ
  • Giá diezel: 8.709 đ/lít
  • Giá xăng: 12.500 đ/lít
  • Giá điện: 1.518 đ/kWh
  • Giá mazut: 6.473 đ/lít

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế đơn giá sửa chữa và khảo sát xây dựng công bố kèm theo văn bản số 1340/QĐ-UBND ngày 16/5/2016 của UBND tỉnh Bình Thuận.

Phần mềm Dự toán F1 đã đăng tải toàn bộ dữ liệu đơn giá kèm theo quyết định trên cho cả bản thương mại và bản miễn phí. Mọi người nhanh chóng cập nhật về để sử dụng nhé!

Bạn chưa cài phần mềm? bấm vào đây để xem hướng dẫn cài đặt miễn phí đầy đủ tính năng!