Phú Thọ – Giá vật liệu tháng 10 năm 2018

2198

Logo Dự toán F1Ngày 16/10/2018, Liên Sở Xây dựng – Tài chính tỉnh Phú Thọ ban hành Công bố số 1688/CBLS-TC-XD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2018 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Đã có giá tháng 11 năm 2018 (bấm để xem)

Mức giá các loại vật liệu trong công bố là mức giá bán phổ biến của cơ sở sản xuất bán tại các huyện, thành, thị. Trường hợp một số loại vật liệu xây dựng được công bố giá tại nơi sản xuất, nơi cung ứng thì Chủ đầu tư căn cứ theo hướng dẫn tại mục 2.4 phụ lục số 4, Thông tư 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng để xác định giá vật liệu đến hiện trường công trình.

Phần mềm Dự toán F1 đã đăng tải toàn bộ dữ liệu giá thông báo vật liệu kèm theo công bố trên cho cả bản thương mại và bản miễn phí. Mọi người nhanh chóng cập nhật về để sử dụng nhé!

Bạn chưa cài phần mềm? bấm vào đây để xem hướng dẫn cài đặt miễn phí đầy đủ tính năng!