Móng Cái, Quảng Ninh – Giá vật liệu quý 2 năm 2019

2967

Ngày 24/6/2019, UBND TP. Móng Cái ban hành báo cáo số 324/BC-UBND. Giá vật liệu xây dựng, vật tư, máy, thiết bị xây dựng trên địa bàn thành phố Móng Cái quý 2 năm 2019.

Trên cơ sở kết quả khảo sát và báo cáo của tổ công tác, UBND thành phố Móng Cái tổng hợp báo cáo Sở Xây dựng theo Biểu tổng hợp giá vật liệu xây dựng, vật tư, máy, thiết bị xây dựng quý 2 năm 2019 trên địa bàn thành phố Móng Cái.

Phần mềm Dự toán F1 đã đăng tải toàn bộ dữ liệu giá thông báo vật liệu kèm theo công bố trên cho cả bản thương mại và bản miễn phí. Mọi người nhanh chóng cập nhật về để sử dụng nhé!

Bạn chưa cài phần mềm? bấm vào đây để cài đặt miễn phí đầy đủ tính năng!