Nghệ An – công bố bộ đơn giá 3812, 3823, 3824, 3825, 3826, 3827, 3828/QĐ-UBND năm 2020

7171

Ngày 29/10/2020, Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An đã công bố bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Nghệ An gồm các quyết định:
Quyết định số 3821/QĐ-UBND – công bố đơn giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình
Quyết định số 3823/QĐ-UBND – công bố đơn giá sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng
Quyết định số 3824/QĐ-UBND – công bố đơn giá lắp đặt máy và thiết bị công nghệ
Quyết định số 3825/QĐ-UBND – công bố đơn giá lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình
Quyết định số 3826/QĐ-UBND – công bố đơn giá thí nghiệm chuyên ngành xây dựng
Quyết định số 3827/QĐ-UBND – công bố đơn giá xây dựng công trình
Quyết định số 3828/QĐ-UBND – công bố đơn giá khảo sát xây dựng công trình

Nội dung trong các quyết định 3821/QĐ-UBND, 3823/QĐ-UBND, 3824/QĐ-UBND, 3825/QĐ-UBND, 3826/QĐ-UBND, 3828/QĐ-SXD, 3828/QĐ-SXD đã được cập nhật đầy đủ vào phần mềm Dự toán f1, mọi người tải về sử dụng nhé:

Bạn chưa cài phần mềm? bấm vào đây để cài đặt miễn phí đầy đủ tính năng!