Ninh Thuận – công bố bộ đơn giá xây dựng công trình 40/2020/QĐ-UBND

1259

Ngày 14/10/2020, Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận đã ban hành bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận gồm:

1. Đơn giá dự toán xây dựng công trình;
2. Đơn giá dự toán khảo sát xây dựng công trình;
3. Đơn giá dự toán lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình;
4. Đơn giá dự toán lắp đặt máy và thiết bị công nghệ;
5. Đơn giá dự toán thí nghiệm chuyên ngành xây dựng;
6. Đơn giá dự toán sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng.

Toàn bộ nội dung trong bộ đơn giá xây dựng công trình 40/2020/QĐ-UBND đã được cập nhật đầy đủ vào phần mềm Dự toán f1, mọi người tải về sử dụng nhé:

Bạn chưa cài phần mềm? bấm vào đây để cài đặt miễn phí đầy đủ tính năng!