Quảng Bình – Giá vật liệu tháng 5 và 6 năm 2019

2276

Ngày 03/7/2019, Liên Sở Xây dựng – Tài chính tỉnh Quảng Bình ban hành Công bố số 2203/CBLN-XD-TC. Về việc công bố giá gốc vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình tháng 5, 6 năm 2019.

Giá các loại vật liệu xây dựng trong công bố này là giá phổ biến trên thị trường, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã tính chi phí bốc lên phương tiện vận chuyển bên mua. Thời gian áp dụng từ ngày 01/5/2019 đến khi có Công bố mới.

Giá vật liệu đến hiện trường công trình, chủ đầu tư căn cứ hướng dẫn của Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng và điều kiện cụ thể của từng công trình để xem xét xác định.

Phần mềm Dự toán F1 đã đăng tải toàn bộ dữ liệu giá thông báo vật liệu kèm theo công bố trên cho cả bản thương mại và bản miễn phí. Mọi người nhanh chóng cập nhật về để sử dụng nhé!

Bạn chưa cài phần mềm? bấm vào đây để cài đặt miễn phí đầy đủ tính năng!