Quảng Bình – Giá vật liệu tháng 6 năm 2024

6979

Ngày 03/07/2024, Liên Sở Xây dựng – Tài chính tỉnh Quảng Bình ban hành Công bố số 1648/CBG-SXD. Về việc công bố giá gốc vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình tháng 6 năm 2024.

Bảng giá vật liệu do Liên Sở Xây dựng – Tài chính công bố để các chủ đầu tư tham khảo áp dụng hoặc vận dụng làm cơ sở cho việc lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, xác định giá xây dựng công trình và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình của các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình sử dụng vốn nhà nước.

Phần mềm Dự toán F1 đã đăng tải toàn bộ dữ liệu giá thông báo vật liệu kèm theo công bố trên cho cả bản thương mại và bản miễn phí. Mọi người nhanh chóng cập nhật về để sử dụng nhé!

Bạn chưa cài phần mềm? bấm vào đây để cài đặt miễn phí đầy đủ tính năng!