Quảng Nam – giá vật liệu quý 2 năm 2018

2746

Logo Dự toán F1Ngày 23/8/2018, Liên Sở Xây dựng – Tài chính tỉnh Quảng Nam ban hành Công bố số 36/CB-LS. Về việc Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam quý 2 năm 2018.

Đã có giá quý 3 năm 2018 (bấm để xem)

Giá vật liệu xây dựng trong bảng công bố này là giá đến chân công trình tại trung tâm các huyện, thị xã, thành phố hoặc giá tại nơi sản xuất tùy theo loại vật liệu xây dựng. Giá vật liệu xây dựng tại từng công trình cụ thể được xác định bằng giá tại trung tâm huyện, thị xã, thành phố nơi gần công trình nhất (hoặc tại nơi sản xuất) công (+) chi phí vận chuyển theo cách tính tại các quy định hiện hành đảm bảo mức giá so sánh thấp nhất.

Đối với những loại vật liệu xây dựng không có trong công bố này thì chủ đầu tư có thể tham khảo giá các quý trước đó hoặc khảo sát, thu thập thông tin, báo giá của nhà cung cấp và chịu trách nhiệm về thông tin giá cung cấp để làm cơ sở cho việc lập dự toán và thanh, quyết toán công trình theo Điều 32 và Điều 31 của Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Phần mềm Dự toán F1 đã đăng tải toàn bộ dữ liệu giá thông báo vật liệu kèm theo công bố trên cho cả bản thương mại và bản miễn phí. Mọi người nhanh chóng cập nhật về để sử dụng nhé!

Bạn chưa cài phần mềm? bấm vào đây để xem hướng dẫn cài đặt miễn phí đầy đủ tính năng!