Trang chủ Tags Lệch dự toán – dự thầu

Tag: Lệch dự toán – dự thầu

Bỏ hàm làm tròn (round) để tổng thành tiền ở các bảng khớp nhau...

Với dự toán tính theo đơn giá trực tiếp (tính theo giá hiện tại, không dùng bù giá) cần tổng thành tiền ở các...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI