Tây Ninh – Giá vật liệu tháng 2 năm 2024

7510

Ngày 12/03/2024, Liên Sở Xây dựng – Tài chính tỉnh Tây Ninh ban hành Công bố số 568/TB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 2 năm 2024.

Bảng giá vật liệu xây dựng (VLXD) kèm theo công bố này là giá của một số loại vật liệu phổ biến được xác định trên cơ sở khảo sát mặt bằng giá bán lẻ theo bảng giá kê khai giá của các đơn vị, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh VLXD trong khu vực thành phố Tây Ninh, các huyện và các địa phương lân cận; để các tổ chức, cá nhân làm cơ sở tham khảo (không mang tính bắt buộc phải áp dụng) trong quá trình xác định giá, lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Phần mềm Dự toán F1 đã đăng tải toàn bộ dữ liệu giá thông báo vật liệu kèm theo công bố trên cho cả bản thương mại và bản miễn phí. Mọi người nhanh chóng cập nhật về để sử dụng nhé!

Bạn chưa cài phần mềm? bấm vào đây để cài đặt miễn phí đầy đủ tính năng!