Thái Nguyên – Giá vật liệu tháng 1 năm 2024

15558

Ngày 31/01/2024, Liên Sở Xây dựng – Tài chính tỉnh Thái Nguyên ban hành Thông báo số 314/SXD-KT&VLXD. Về việc thông báo giá VLXD đến hiện trường xây lắp công trình tháng 1 năm 2024 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Giá vật liệu xây dựng trong thông báo này là giá vật liệu đến hiện trường xây lắp các công trình xây dựng tại trung tâm thành phố Thái Nguyên và trung tâm các huyện, thành, thị thời điểm tháng 1 năm 2024.

Đối với những công trình xây dựng thuộc các chuyên ngành Giao thông, Thủy lợi và các công trình xây dựng xa trung tâm huyện; các loại vật liệu không có trong danh mục thông báo này thì Chủ đầu tư, các tổ chức tư vấn xây dựng căn cứ vào giá mua các loại vật tư, vật liệu tại thời điểm lập dự toán do các tổ chức có chức năng công bố gá hoặc báo giá của nhà sản xuất, cung ứng và điều kiện vận chuyển vật liệu đến công trình để xác định giá vật liệu đến hiện trường xây lắp cho công trình.

Phần mềm Dự toán F1 đã đăng tải toàn bộ dữ liệu giá thông báo vật liệu kèm theo công bố trên cho cả bản thương mại và bản miễn phí. Mọi người nhanh chóng cập nhật về để sử dụng nhé!

Bạn chưa cài phần mềm? bấm vào đây để cài đặt miễn phí đầy đủ tính năng!