Trà Vinh – Giá vật liệu tháng 3 năm 2019

2296

Ngày 21/03/2019, Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh ban hành Công bố số 03/SXD-QLXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Đã có giá tháng 7 năm 2019 (bấm để xem)

Bảng công bố giá các loại vật liệu xây dựng phổ biến nêu trên để các chủ đầu tư, đơn vị tư vấn tham khảo trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Ngoài ra chủ đầu tư, đơn vị tư vấn cần tham khảo giá thị trường do các tổ chức có chức năng cung cấp, báo giá của nhà sản xuất…

Phần mềm Dự toán F1 đã đăng tải toàn bộ dữ liệu giá thông báo vật liệu kèm theo công bố trên cho cả bản thương mại và bản miễn phí. Mọi người nhanh chóng cập nhật về để sử dụng nhé!

Bạn chưa cài phần mềm? bấm vào đây để cài đặt miễn phí đầy đủ tính năng!