Bình Thuận – Giá vật liệu tháng 3 năm 2018

2243

Logo Dự toán F1Ngày 17/04/2018, Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận ban hành Công bố số 1150/SXD-KT&VLXD. Về việc công bố giá các loại vật liệu chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tải tỉnh Bình Thuận thời điểm tháng 3 năm 2018.

Đã có giá tháng 4 năm 2018 (bấm để xem)

Trong bảng giá vật liệu kèm theo công bố này có một số chủng loại vật liệu chưa có chi phí vận chuyển đến chân công trình (có ghi chú trong bảng giá vật liệu) thì chủ đầu tư căn cứ theo các quy định hiện hành để tính giá vận chuyển đến chân công trình.

Phần mềm Dự toán F1 đã đăng tải toàn bộ dữ liệu giá thông báo vật liệu kèm theo công bố trên cho cả bản thương mại và bản miễn phí. Mọi người nhanh chóng cập nhật về để sử dụng nhé!

Bạn chưa cài phần mềm? bấm vào đây để xem hướng dẫn cài đặt miễn phí đầy đủ tính năng!