Bình Thuận – Giá vật liệu tháng 5 năm 2018

2562

Logo Dự toán F1Ngày 19/06/2018, Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận ban hành Công bố số 1964/SXD-KT&VLXD. Về việc công bố giá các loại vật liệu chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tải tỉnh Bình Thuận thời điểm tháng 5 năm 2018.

Đã có giá tháng 6 năm 2018 (bấm để xem)

Chi phí bốc xếp, vận chuyển các loại vật liệu và cấu kiện xây dựng bằng ô tô tham khảo theo định mức dự toán xây dựng công trình – phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung) công bố kèm theo Quyết định số 588/QĐ-BXD ngày 29/5/2014 của Bộ Xây dựng.

Phần mềm Dự toán F1 đã đăng tải toàn bộ dữ liệu giá thông báo vật liệu kèm theo công bố trên cho cả bản thương mại và bản miễn phí. Mọi người nhanh chóng cập nhật về để sử dụng nhé!

Bạn chưa cài phần mềm? bấm vào đây để xem hướng dẫn cài đặt miễn phí đầy đủ tính năng!