Đơn giá Bà Rịa – Vũng Tàu 2018: Quyết định số 1441, 1442, 1443, 1444, 1445 và 1446/QĐ-UBND

4869

Ngày 04/06/2018, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 1441/QĐ-UBND, 1442/QĐ-UBND, 1443/QĐ-UBND, 1444/QĐ-UBND, 1445/QĐ-UBND và 1446/QĐ-UBND về việc công bố các bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Bìa Rịa – Vũng Tàu.

Bộ đơn giá gồm 06 phần: (bấm vào link để tải văn bản)

  1. Quyết định 1441/QĐ-UBND: đơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị theo định mức 594/QĐ-BXD;
  2. Quyết định 1442/QĐ-UBND: đơn giá duy trì hệ thống thoát nước đô thị theo định mức 591/QĐ-BXD;
  3. Quyết định 1443/QĐ-UBND: đơn giá duy trì hệ thống cây xanh đô thị theo định mức 593/QĐ-BXD;
  4. Quyết định 1444/QĐ-UBND: đơn giá bổ sung công tác trồng cây xanh đô thị theo định mức 482/QĐ-UBND;
  5. Quyết định 1445/QĐ-UBND: đơn giá thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị theo định mức 592/QĐ-BXD;
  6. Quyết định 1446/QĐ-UBND: đơn giá bổ sung một số công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt theo định mức 1220/QĐ-UBND.

Cơ sở tính toán bộ đơn giá:

  • Mức lương đầu vào: 1.300.000 đ
  • Giá diezel: 12.500 đ/lít
  • Giá xăng: 15.991 đ/lít
  • Giá điện: 1.622 đ/kWh

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2144/QĐ-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2017 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc công bố đơn giá bổ sung một số công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Phần mềm Dự toán F1 đã đăng tải toàn bộ dữ liệu đơn giá kèm theo quyết định trên cho cả bản thương mại và bản miễn phí. Mọi người nhanh chóng cập nhật về để sử dụng nhé!

Bạn chưa cài phần mềm? bấm vào đây để xem hướng dẫn cài đặt miễn phí đầy đủ tính năng!