Cần Thơ – Giá vật liệu tháng 9 năm 2018

Ngày 29/9/2018, Sở Xây dựng TP. Cần Thơ ban hành Công bố số 09/SXD-KT&VLXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Vĩnh Phúc – Giá vật liệu tháng 8 năm 2018

Ngày 04/9/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Công bố số 2920/CBLS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

Cà Mau – Giá vật liệu tháng 8 năm 2018

Ngày 15/9/2018, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Cà Mau ban hành Công bố số 08/LS TC-XD. Về việc công bố giá...

Hải Dương – Giá vật liệu tháng 9 năm 2018

Ngày 25/9/2018, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Hải Dương ban hành Công bố số 09/STC-SXD. Về việc công bố giá vật...

Trà Vinh – Giá vật liệu tháng 9 năm 2018

Ngày 19/9/2018, Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh ban hành Công bố số 09/SXD-KTVLXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Bến Tre – Giá vật liệu tháng 8 năm 2018

Ngày 31/8/2018, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Bến Tre ban hành Công bố số 3383/TB-STC-SXD. Về việc công bố giá vật...

Quảng Trị – Giá vật liệu tháng 8 năm 2018

Ngày 14/9/2018, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Quảng Trị ban hành Công bố số 2767/CB/STC-SXD. Về việc công bố giá vật...

Đồng Tháp – Giá vật liệu tháng 8 năm 2018

Ngày 07/9/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Đồng Tháp ban hành Công bố số 42/CB-LS. Về việc công bố giá vật...

Kon Tum – Giá vật liệu tháng 7 năm 2018

Ngày 05/9/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Kon Tum ban hành Công bố số 06/CBLS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

Bạc Liêu – Giá vật liệu tháng 8 năm 2018

Ngày 04/9/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bạc Liêu ban hành Công bố số 279/CBLS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI