Quảng Ninh – Giá vật liệu quý 2 năm 2018

Ngày 05/07/2018, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh ban hành Công bố số 2318/2018/CBG-SXD. Về việc công bố giá vật tư, vật liệu, máy,...

Hà Nam – Giá vật liệu quý 2 năm 2018

Ngày 27/06/2018, Sở Xây dựng tỉnh Hà Nam ban hành Công bố số 1021/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng quý...

Hải Dương – Giá vật liệu tháng 6 năm 2018

Ngày 25/06/2018, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Hải Dương ban hành Công bố số 06/STC-SXD. Về việc công bố giá vật...

Phú Yên – Giá vật liệu tháng 6 năm 2018

Ngày 02/07/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Phú Yên ban hành Công bố số 119/TBLS/XD-TC. Về việc ban hành Công bố...

Quảng Ngãi – Giá vật liệu tháng 5 năm 2018

Ngày 07/06/2018, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi ban hành Công bố số 1642/SXD-KT&VL. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Lâm Đồng – Giá vật liệu tháng 4 năm 2018

Ngày 15/05/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Lâm Đồng ban hành Công bố số 573/CBLS-XD-TC. Về việc công bố giá một...

Bạc Liêu – Giá vật liệu tháng 5 năm 2018

Ngày 01/06/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bạc Liêu ban hành Công bố số 153/CBLS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

Lạng Sơn – Giá vật liệu tháng 6 năm 2018

Ngày 28/06/2018, Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn ban hành Công bố số 06/CBGVLXD-SXD. Về việc công bố giá các loại vật liệu xây...

Cần Thơ – Giá vật liệu tháng 6 năm 2018

Ngày 22/06/2018, Sở Xây dựng TP. Cần Thơ ban hành Công bố số 06/SXD-KT&VLXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Hậu Giang – Giá vật liệu tháng 6 năm 2018

Ngày 15/06/2018, Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang ban hành Công bố số 575/SXD-KT&VLXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI